Legacy

< Terug naar overzicht

2017

juni 2017
Opzet van een internationale summit ‘Resilient Cities, Urban Futures’. Een reizend programma voor de uitwisseling van kennis en ervaring rond stedelijke vraagstukken zoals sociaal ondernemerschap, place making en weerbaarheid. Wat kunnen steden en regio's van elkaar leren? 
juni 2017 Restyle van De Ambassade voor Creatieve Zaken: een nieuwe opzet van de organisatie, een nieuw logo ontworpen door Attak en een nieuwe website van markandmedia.
mei 2017
Organisatie van Brabantse deelname door onderwijsinstellingen aan het DCLivingLab 2017 in Aarhus, Denemarken. Het door ons geïnitieerde DCLivingLab 2016 in Brabant staat model voor de nieuwe editie. 
april 2017
Overdracht van de merken BrabantDC en DCLivingLab aan de Provincie Noord-Brabant. In de voorgaande jaren heeft De Ambassade voor Creatieve Zaken BrabantDC en DCLivingLab opgericht. In de aanloop naar het Creativity World Forum 2019 in Brabant wil de provincie deze merken onder eigen regie verder ontwikkelen. De Ambassade voor Creatieve Zaken werkt daar graag aan mee.


2016

19 – 21 april 2016
Eerste editie DCLivingLab opgezet door studenten samen met onderwijsinstellingen en ondernemers, in opdracht van Provincie Noord-Brabant.
19 – 22 april 2016
Programmering Reverse Mission Brabant in het kader van provinciaal lidmaatschap van het DC Network
5 februari 2016
Bijeenkomst deelnetwerk ‘Creative Education’ voor opleidingen met creativiteit, innovatie en ondernemerschap als kernwaarden in het curriculum


2015

27 – 29 oktober 2015 
Samenstelling delegatie en deelname Reverse mission Schotland; betrokkenheid van studenten NHTV als onderdeel van onderwijsproject
17 september 2015 
Steden zijn de economische motoren van regio en land. Steden groeien sterk en daarmee de maatschappelijke vraagstukken, ook in Noord-Brabant. Op 17 september tijdens de European Social Innovation Week licht De Ambassade voor Creatieve Zaken vraagstukken uit rond Stadsambassade BrabantStad en Creative Education.
26 – 31 maart 2015
Samenstelling delegatie en deelname Reverse Mission en Creativity World Forum in Oklahoma, USA. Georganiseerd door Creative Oklahoma. 
februari 2015

Publicatie ‘Uncovering Social Innovation in the Districts of Creativity’. In opdracht van De Ambassade voor Creatieve Zaken gingen afstudeerders van NHTV International Leisure Management op zoek naar voorbeelden van sociale innovatie in de Districts of Creativity.


2014

18 december 2014 
Embassy Chew met presentatie 'Uncovering Social Innovation in the Districts of Creativity', onderzoeksresultaten van studentengroep, Academy for Leisure NHTV.
5 & 6 november 2014 
Samenstelling delegatie en deelname Het Creativity World Forum in Kortrijk, Vlaanderen georganiseerd door Flanders DC. Vanuit De Ambassade faciliteerde studenten bijeenkomsten in het Brabantse paviljoen. Hiermee zijn de eerste stappen gezet naar het ontstaan van Young Ambassadors. 
5 & 6 november 2014
Presentatie resultaten Chickenlab en dialoog met deelnemers aan Creativity World Forum Kortrijk.
20 november 2014 
Chickenlab (Agri meets Design): met creatieve denkers, producenten en marktpartijen uit de voedselketen faciliteert De Ambassade de dialoog over de toekomst van de kippenketen.
13 februari 2014
Opschaling van het 'zorginitiatief' van 26 september 2013. Cultuur-Ondernemen, het Rode KruisCal-XL en De Ambassade gaan samenwerken rond het thema 'Zelfredzaamheid'. Vanuit eigen maatschappelijke doelen, sluiten partijen bij elkaar kunnen aan om inspanningen effectiever en bestendig te maken. Zelfredzaamheid en kunst vormen perspectiefrijk duo.

30 & 31 januari 2014
Deelname aan het Creativity World Forum in Tampere. Direct na toetreding tot het DC Network werd er aan het tweedaags forum deelgenomen door Lieke van Alphen - Policy adviser International Affairs van provincie Noord-Brabant, en Geurt Grosfeld - managing director Ambassade voor Creatieve Zaken. Het informele karakter maakte dat direct verbindingen konden worden gelegd met andere leden van het netwerk.
29 januari 2014
Toetreding van Brabant tot DC Network, de eredivisie van creativiteit. De aanwezige Brabantse delegatie bestond uit gedeputeerde Brigite van Haaften, lobbyist Lieke van Alphen, woordvoerder Karen Wijnen en Ambassadevoorman Geurt Grosfeld. Laatstgenoemde werd door gedeputeerde Van Haaften aangewezen als de 'spokesman' namens de provincie in het netwerk en De Ambassade als de 'hub'.


201313 december 2013
De Ambassade verzamelde steunbetuigingen uit bedrijfsleven, onderwijs, overheden en creatieve sectoren voor de ambitie om toe te treden tot het DC Network. Samen met vertegenwoordigers van provincie Noord-Brabant werden de letters of support aan FlandersDC in Leuven overhandigd en gepitched voor leden van het DC Network.
26 november 2013
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stemt in met de aanvraag voor het lidmaatschap van het Districts of Creativity Network (DC Network). Een integrale aanpak van cultuur en economie wordt voorgestaan. De Ambassade lanceert BrabantDC, naam voor een nieuw autonoom Brabants netwerk dat zich richt op creativiteit en (sociale) innovatie.
18 november 2013
Afsluiting FairFest met publicatie voor beleidsmakers en beslissers. Tien auteurs geven hun visie op de Tilburgse Kermis; richtinggevend en inspirerend. Kern is dat een werkelijk onderscheidende kermis, investering vraagt in de relatie tussen de stad en kermis, ook buiten het feitelijke evenement om. 'Kermis365' - uitgangspunt voor langdurige programmatische en ruimtelijke vernieuwing van de kermis – werd als concept aan gemeente Tilburg voorgesteld.
26 september 2013
Cultuur-Ondernemen en De Ambassade voor Creatieve Zaken zoeken elkaar op over de vraag hoe kunst nieuw perspectieven kan bieden in het complexe domein van zorg. De Ambassade voor Creatieve Zaken zoekt naar bewijskracht, en naar manieren om ervaringen te vertalen naar andere domeinen.
23 september 2013
De Ambassade en beleidsmakers van de Provincie Noord-Brabant trekken samen op om Brabant als creatieve regio te presenteren in het Districts of Creativity Network (DC Network). De presentatie van Brabant geldt als opmaat van de regio naar de kandidatuur voor het lidmaatschap van DC Network.
20 juni – 29 juli 2013
Hoogtepunt van het project FairFest, een intensief publieksprogramma tijdens Tilburgse Kermis met tentoonstellingen, films en performances als belangrijkste activiteiten. Miracle Garden is de grote publiekstrekker, een concept met groeipotentie.
22 maart 2013
Werkbezoek aan Kortrijk. Onze Ambassadors werden ontvangen door vertegenwoordigers van gemeente Kortrijk, Hogeschool West-Vlaanderen, Katholieke Hogeschool Zuid-West Vlaanderen, BudaLab en Kunstencentrum Buda. Budafabriek is prachtvoorbeeld van social innovation. Daarnaast aandacht voor combinatie (podium)kunst en zorg.
1 maart 2013
Kennismaking met FlandersDC in Leuven. Verkenning van de kansen die het DC network voor Brabant kan bieden. Na positieve respons start De Ambassade in september het gesprek met Provincie Noord-Brabant om te zien of deze iets ziet in aansluiting bij het netwerk.


2012

11 - 13 december 2012
Kick-off van FairFest, een project in het kader van de kandidatuur 2018Eindhoven|Brabant, Culturele Hoofdstad van Europa. Hierbij namen we de Tilburgse Kermis als een van grootste publieksevenementen van de Benelux onder de loep. Social Innovation met inzet van kunst was een leidend principe. Het project loopt door tot 18 november 2013.
20 oktober 2012 
Slotpresentatie van Fashion for Freedom tijdens de opening van de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven. Een 'roundhouse' met een diameter van 25m diende als een 360-graden projectiescherm voor Fashion for Freedom. Kunstvakonderwijs, topstylisten en modeontwerpers reflecteerden op het thema vrijheid, kleding als tweede huid. Artistieke leiding was in handen van Petra Janssen en Marty Lamers.
5 mei 2012
Presentatie van Fashion for Freedom in het kader van de Nationale Bevrijdingsdag 2012 op het Kasteelplein te Breda. Professionele ontwerpers, scholieren, bedrijven en cultureel-maatschappelijke instellingen werkten hierin samen. Onder leiding van SOLOS toonden jongeren hun meest fantastische creaties van kleding met als thema "Vrijheid geef je door". Kleding als instrument voor sociale inclusie en expressie.


2011

13 april 2011 

Oprichting van Stichting De Ambassade voor Creatieve Zaken door onze Founding Fathers and Mothers. De Ambassade voor Creatieve Zaken is ontstaan uit De Culturele Ambassade, een initiatief in het kader van Brabant Culturele Hoofdstad 2018.


Founding Fathers and Mothers

 

Geurt Grosfeld
Simone Kramer
Ulco Mes
Geurt Grosfeld
 Simone Kramer
Ulco MesGer Pepels
Tet Reuver
Simon de Wijs
Ger Pepels
 Tet Reuver
Simon de Wijs
< Terug naar overzicht