De Ambassade voor Creatieve Zaken is voor...

creatieve ondernemers

verfrissende samenwerking

internationale bruggenbouwers

young professionals en studenten

over

De Ambassade voor Creatieve Zaken is een onafhankelijk platform voor creatieve professionals, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Doel is het ontdekken en verkennen van nieuwe wegen voor creatief ondernemerschap in een snel veranderende samenleving. De Ambassade brengt verschillende kennis- en ervaringsgebieden samen om de uitdagingen van nu lerend en ontwerpend van nieuw perspectief te voorzien. We dragen graag bij aan kwaliteit van leven.

Veel maatschappelijke uitdagingen spelen zowel lokaal als wereldwijd. De Ambassade omarmt het Districts of Creativity Network omdat dit internationaal is opgezet met creativiteit en technologie als aanjagers voor innovatie.

Klik hier om te zien hoe we dat concretiseerden. 

voor

wat we doen

De Ambassade brengt ondernemerschap, creativiteit, technologie samen. Maatschappelijk engagement vinden we belangrijk. Individuele professionaliteit verbinden we met thema's als omgeving, leefbaarheid, ondernemerschap, onderwijs, gezondheid, voedsel, energie, arbeid en governance.

Dat doen we door het initiëren en faciliteren van ontmoeting, werkplaats en podium. We organiseren daarnaast regionale en internationale uitwisselingen.

We halen inspiratie uit persoonlijke verhalen, en uit data over wereldwijd relevante onderwerpende EU Urban Agenda en de UN Global Sustainable Development Goals.

Pijlers voor onze activiteiten zijn: 

  • ontmoeten & verbinden
  • inspireren & ontdekken 
  • experimenteren & doen

waarom

De belangrijkste vragen van onze tijd zijn complex. Al onze intelligentie, empathisch vermogen en creativiteit zijn nodig om deze verder te brengen. Veel terreinen zijn betrokken: technologie, werk, wonen, publiek domein, stedelijkheid, diversiteit, groei, veiligheid enzovoort. 

We doen kennis op door onverwachte ontmoetingen, door verbindingen aan te gaan en door te leren van 'bad & best practices'. Samen zijn we op expeditie. Binnen De Ambassade leren we van elkaar, van bijzondere culturen en plaatsen. 

Zo raken we geïnspireerd voor individuele keuzes als ondernemer, maker, student, bestuurder of kenniswerker.

hoe


ontmoeten & verbinden 
Jaarlijks is er een netwerkevenement om nieuwe mensen te ontmoeten en anderen beter te leren kennen. Tevens is er een jaarlijks internationaal regiobezoek waarbij de verbinding met regionale vraagstukken en betrokken partijen centraal staat.


inspireren & ontdekken
Eenmaal per jaar organiseren we een debat, presentatie of rondetafel, waarbij we reflecteren op relevante kwesties. Enkele malen per jaar zijn er bedrijfsbezoeken. Daar helpen we elkaar bij ondernemersdilemma's; we inspireren elkaar en brengen nieuwe richtingen in beeld.


experimenteren & doen
Door samen te ontwerpen en deel te nemen aan projecten brengen we algemene ideeën naar praktijken. In allianties worden deze concreet gemaakt. We zoeken naar het niet-alledaagse, naar 'de andere bril' om door te kijken.

agenda

Aankomende activiteiten:projecten

We laten graag iets van ons werk zien: